• Üye Girişi
  • |
  • Üye Ol

Yeni Nesil Sorular Öğrencileri Zorluyor

623
0
MEHMET - 07.11.2021

 

Yeni Nesil Sorular Öğrencileri Zorluyor

LGS’de, okuduğunu anlama, analiz yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve dikkati ölçen sorular öne çıkıyor. Öğrenciler, fen ve matematik dahil, yoruma dayalı bu yeni nesil sorularda çok zorlanıyorlar. Çözüm ise basit: Düzenli şekilde bol kitap okumak

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda, klasik soru tiplerinden daha çok okuduğunu anlama, analiz yapma, muhakeme edebilme, çıkarım yapabilme ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin ölçüldüğü sorular öne çıkıyor. Öğrenciler sınavda en çok da bu yeni nesil sorularda zorlanıyorlar. O nedenle tüm konulara hakim olan aynı zamanda yorum ve dikkat becerisi yüksek öğrenciler, başarıya ulaşıyorlar. Peki, bu soruları çözmek çok mu zor, bunun bir formülü var mı, öğrenciler sınavda başka hangi sorularda zorlanıyorlar, çözüm için ne yapmak gerekiyor? Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları, bu sorular çerçevesinde, öğrenciler için şu önerilerde bulundular:

Düzenli kitap okuyun

Türkçe: LGS’de geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dil bilgisi sorularından çok; okuma anlama becerisine dayanan sözcük, cümle ve paragrafta anlam kazanımlarına ağırlık verileceği söylenebilir. Sınavdaki sorular, okuma anlama becerisine dayanacak ve dikkati de ölçecektir. Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam konusudur. Sınava hazırlıkta paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı, bu doğrultuda verilen paragrafların konusundan hareketle metin çözümlemesi yapılmalı. LGS çoktan seçmeli sorulardan oluşsa da sınav başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birinin kitap okuma alışkanlığı olduğu unutulmamalı, bu nedenle ders çalışma ve test çözme sürecinde düzenli kitap okumaya da önem verilmeli.

Matematik: Önceki yıllarda, soruların kazanım bilgisinin yanı sıra öğrencilerin çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçtüğü görülmekte. Öğrenciler genel olarak güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma ve bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı yeni nesil sorularda zorlanmakta. Bu beceriler birçok konuda farklı soru tipleriyle ölçülebilmekte. Öğrenciler öncelikle mümkün olduğunca çok soru çözerek problem çözme becerilerini geliştirmeli. Öğrencilerin yanlış yapma nedenlerinden biri de işlem hatalarıdır. Soruların çeldiricileri, olası işlem hataları hesaplanarak belirlendiğinden öğrenciler buldukları sonucu işaretlemeden önce mutlaka sağlamasını yapmalılar.

Fen Bilimleri: LGS’de ayırt edici soruların ilgili olduğu konular her yıl farklılık gösterse de genel olarak okuma, anlama, muhakeme edebilme, çıkarım yapabilme ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin ön plana çıktığı sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Görsel kullanımı da ön plana çıkmakta. Görsel okuma becerisinin gelişmesi için yaş seviyesine uygun bilim dergilerini takip etmek, buralardaki tablo, grafik gibi görsellerde anlatılmak istenenleri analiz etmek ve yorumlamak yararlı olacaktır. 

Ön yargılı olmayın

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Her yıl birkaç sorunun ayırt edici özellikte olduğu görülmekte. Genel olarak bu sorular doğru ve hızlı biçimde anlama ve kavramayı gerektiren uzun paragraflı sorular olduğu için daha fazla dikkat gerektirmekte. Bu soruların çözümünde zor olduğu ön yargısı oluşturmadan dikkatli bir şekilde okumak ve verilen bilgileri doğru analiz etmek yeterli olacak. Ünite sonundaki surelerin anlamı ve konusu mutlaka tekrar edilmeli. Bu derste özellikle “Kaza ve Kader” ünitesiyle ilgili sorularda yorumun yanında bilgi de gerektirdiği için hata yapma oranı yüksek.

İngilizce: Geçtiğimiz yıllarda İngilizce dersi için hedeflenen kazanımlar, günlük hayatla ilişkilendirilmiş konuşmalar, diyaloglar, tablo ve grafikler yoluyla bağlam içerisinde ölçülmüştür. Ancak bu konu ve kazanımlar karşılarına bağlam içerisinde çıkacağından, LGS öncesi öğrenciler çalışma sürecinde konu tekrarı yaparken bilgi düzeyinde edindikleri kazanımları; diyalog tamamlama, tablo ve grafik okuma, okuduğunu anlama gibi beceri boyutuna taşıyacak çalışmalara yer vermeliler.

Uzun paragraflardan korkmayın

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: Anlama (kavrama) sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen sorular öne çıkmakta. Öğrencilerin yanlışları genellikle konuyla ilgili bilgi eksikliği, çıkarım yapamama ya da soruyu doğru anlamamaktan kaynaklanmakta.

Uzun soruların çok zor olduğu ön yargısı da öğrencileri başarıdan uzaklaştıran başka bir etken. Diğer derslerde olduğu gibi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi testinde de başarılı olmak için farklı metin türlerinden bol bol okumak, dersle ilgili konu eksiği bırakmamak, harita okuma becerisini geliştirecek kaynaklardan yararlanmak çok önemli. Öğrenciler soru kökünde anlamını bilmedikleri bir kavramla karşılaştıklarında metnin bütününü anlamaya çalışarak da doğru yanıta ulaşabileceklerini unutmamalılar. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan ve örnek soruları dikkate alan her öğrenci soruları rahatlıkla çözebilecektir.

 

  • 623
  • 0
  • 0